De vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen aan ouders een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten die niet door het Ministerie van Onderwijs, worden vergoed. Een belangrijke verandering is dat de school die ouderbijdrage vraagt daarvoor een schriftelijke overeenkomst met de ouders/-verzorgers moet afsluiten.

In de overeenkomst moet de school de besteding van de bijdrage specificeren, zodat u kunt zien welk gedeelte van de bijdrage aan welke activiteit wordt besteed. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. U kunt er dus voor kiezen om voor bepaalde activiteiten niet te betalen. Mocht over de reden van niet betalen geen overeenstemming worden bereikt tussen ouders / verzorgers en schoolraad dan besluit de schoolraad om uw kind niet te laten deelnemen aan de niet betaalde activiteit. De school mag echter een leerling niet uitsluiten van het volgen van het reguliere onderwijsprogramma.

De bijdrage wordt gebruikt voor onder andere: sinterklaascadeau, strooigoed, sportdag, voetbaltoernooi, korfbaltoernooi, excursies en de schoolreisjes (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8).

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage bedraagt :

De groepen 1 en 2

€ 35,00

De groepen 3 t/m 5

€ 40,00

De groepen 6 en 7

€ 40,00

Groep 8

€ 72,50 (inclusief kamp).

De bedragen worden in 2 termijnen geïnd, te weten begin oktober en begin april.